Biodata

My photo
Bachok, Kelantan, Malaysia
Guru Cemerlang Kesusasteraan Melayu Moden STPM Panel Penggubal soalan percubaan peringkat negeri Pemeriksa Kertas Kesusasteraan Melayu STPM Penceramah Teknik Menjawab Kesusasteraan Melayu Kertas 2

Penulis Bersama Sasterawan Negara Prof.Muhammad Hj.Salleh
Soalan dan Skema KM 2 SMK Sri Gunung


SULIT*
(Tiga jam)
KERTAS 2
(KESUSASTERAAN MELAYU MODEN)
KESUSASTERAAN MELAYU
PERTENGAHAN
TAHUN 2008
922/2
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008
TINGKATAN ENAM ATAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI GUNUNG
16390 BACHOK, KELANTAN.

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:
Jawab empat soalan sahaja: satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, C, dan D. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]

Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak.
922/2


Bahagian A: SEJARAH KESUSASTERAAN MELAYU MODEN
DAN KRITIKAN SASTERA
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

1. Perkembangan Kesusasteraan Melayu mengalami zaman perubahan dalam tahun-tahun 1950-an, ramai tokoh dan banyak karya yang lahir pada era tersebut adalah hasil daripada sumbangan institusi yang wujud pada masa tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas,

a). Nyatakan apakah nama institusi penting yang muncul pada era 50-an dan jelaskan latarbelakang penubuhannya. [4]

b). Jelaskan tiga tujuan penubuhan institusi tersebut. [9]

c). Huraikan empat sumbangan lazim institusi di atas. [12]

2. Pendekatan sosiologi merupakan satu cara melihat karya sastera dengan mengaitkannya dengan masyarakat, sama ada masyarakat tempat karya itu dihasilkan atau masyarakat yang melahirkan karya itu sendiri, pendekatan ini mementingkan masyarakat kerana ia percaya penuh bahawa karya adalah cermin masyarakat. Justeru itu, kesusasteraan sebagai dokumen sosial bagi masyarakat yang melahirkannya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaskan

a). maksud pendekatan sosiologi [4]

b). Huraikan maksud penerimaan kesusasteraan sebagai satu dokumen sosial [9]

c). bagaimana peristiwa atau latarbelakang masyarakat dapat menjadi bahan bagi seseorang pengarang berkarya. [12]

Bahagian B:NOVEL DAN CERPEN


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

3 . Persoalan agama adalah antara persoalan penting yang cuba digarap oleh Keris Mas melalui novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur.

(a). Jelaskan persoalan agama dalam novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur [15]

(b). Berikan dua watak utama yang menegakkan agama Islam dalam novel serta huraikan peranannya. [10]


4 . Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan petikan di bawah

“Sepi dengan jiran-jiran.”
“Ah, pedulikan.”
“Tapi, Islam tidak membenarkan kita berlaku begitu. Sekurang-kurangnya empat puluh buah rumah mesti diambil berat.”
“Dan, yang dakwah sendiri tidak mahu menegur dan mengambil tahu hal jiran, bagaimana you nak baiki itu semua?”
Isterinya diam. Dia segera teringat kepada jiran depan yang tidak pernah mengambil tahu hal jiran. Malah ketika dia dan seorang jiran India membakar sarang tebuan di atas pokok didepan rumah ustaz dakwah itu, ustaz itu tidak menjengokkan mukanya. Tapi amat garang dan banyak nasihatnya sewaktu membaca khutbah Jumaat. Suaranya amat lantang: berjiran, bertakwa, mengambil berat hal fakir miskin, tolong-menolong, ribu-ribu lagi.

(Cerpen Kesementaraan, S.Othman Kelantan, Mutiara Sastera Melayu Moden, hal. 55.)

(a). Apakah pekerjaan watak ‘dia’ dan berikan tiga sikapnya berdasarkan cerpen di atas. [4]

(b). Nyatakan teknik penceritaan cerpen dalam petikan di atas dan kesannya terhadap penceritaan. [9]

(b). Berikan tiga citra masyarakat beragama yang dipaparkan dalam cerpen.
[12]

Bahagian C: Drama
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
5. Drama Lawyer Dahlan karya Shaharom Husain banyak mendedahkan kepincangan sosial masyarakat kota serta situasi penghidupan selepas perkahwinan.

(a). Jelaskan gambaran negatif masyarakat kota dalam drama di atas. [15]

(b). Nyatakan kesilapan Dahlan dan Rahimah menjalankan tanggungjawab dalam membentuk sebuah keluarga. [10]

6. Soalan-soalan berikut berdasarkan petikan di bawah.

PEREMPUAN II: Dalam keadaan yang serba keliru, dalam keadaan yang serba terharu, isteri Ayub pun meninggalkan Ayub.

PEREMPUAN I: Tinggalkan Ayub dalam kesakitan; dan yang lebih menyedihkan, dalam kekosongan. Tetapi, Ayub terus sujud kepada Allah, sujud dan sujud, memohon penawar rahmat. Penawar rahmat kepada J.M Aziz adalah:

Hujan turun
Membawa khabar berita
Baik lagi molek.

Hujan turun
Membawa sinar warna
Pelangi
Hujan turun
Membawa gambar rupa
Rahmat dari langit.

Hujan turun
Membawa penawar ke muka
Bumi
Menghapuskan demam panas
Menghilangkan penyakit kering
Kontang.

Hujan turun
Membawa penawar ke muka
Bumi
Melimpahkan rahmat Allah
Menghidup yang mati.
( Drama Malam Ini Penyu Menangis,
Noordin Hassan, Mutiara Sastera Melayu Moden, hal.259.)

(a). Apakah nama isteri Nabi Allah Ayub, dan kenapakah isteri Ayub meninggalkan Ayub? [3]

(b). Nyatakan cabaran-cabaran yang terpaksa ditempuh oleh Nabi Allah Ayub mengikut drama ini. [8]

(c). Apakah peranan hujan mengikut sajak dalam petikan di atas? [6]

(d). Jelaskan mesej kisah nabi Allah Ayub dalam keseluruhan drama Malam Ini Penyu Menangis. [8]


Bahagian D: SAJAK


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

7. Baca sajak di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Membunuh Mimpi
(sebuah pesanan untuk Mayawati)

Usman Awang

Usiamu menghampiri sunti dara
Mengibarkan rasa diselendang sutera
Menyembunyikan malu di bilik terkunci
Diselubungi rindu lagu dan tari
Seribu bayang seribu mimpi
Yang manis indah kerana itulah mimpi.

Mimpi itu adalah keajaiban anugerah
Tapi dialah nanti menyebabkan kau gundah
Terasing dicermin kenyataan
Kehidupan yang ganas dan kejam.

Sunti daraku,
Jangan kau pinjam lamunanku, hati seorang ayah
Yang kini kubenci sebab begitu lemah
Selamanya mimpiku hidup ini begitu indah.

Bunuhlah mimpi itu, anakku
Kau membunuh segala palsu
Lagu dan rindu
Yang selalu menipumu.

Dapatkan keberanian hidup baru
Dari kekuatan hati dan ketinggian ilmu.
( Membunuh Mimpi, Usman Awang, 1987,
Mutiara Sastera Melayu Moden.)

(a). Nyatakan empat perkara negatif yang wujud dalam kehidupan dunia remaja. [8]

(b). Jelaskan. harapan ayah terhadap anak gadisnya. [8]

(c). Bincangkan keindahan sajak Membunuh Mimpi. [9]


8. Baca sajak di bawah ini , dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya

Warga Petani
Dharmawijaya

Sepatutnyalah
hamparan kasihku
warga petani
kubentangkan di rumah relamu
selagi
ladang keringatmu
mengisi
lapar kenyang
siang malamku.

Selamanyalah
junjung hormatku
warga petani
kuletakkan di langkah setiamu
selagi
lelah budimu
menjadi
darah daging
gelisah hidupku.
( Warga Petani, Dharmawijaya, 1983.
Mutiara Sastera Melayu Moden.)

(a). Jelaskan. nada sajak di atas [4]

(b). Nyatakan mesej yang terdapat dalam sajak. [9]

(c). Berikan penilaian anda terhadap kepuasan estetika sajak di atas [12]
…………………….selamat menjawab,semoga berjaya…………………………………………
Whs,smksg,008


SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008

Bahagian A: SEJARAH KESUSASTERAAN MELAYU MODEN DAN KRITIKAN
SASTERA

Soalan 1:
a). Nyatakan apakah nama institusi penting yang muncul pada era 50-an dan jelaskan latarbelakang penubuhannya. [4]

Institusi Penting era 50-an
- Angkatan Sasterawan 50 / ASAS 50

Latarbelakang penubuhan
F1 : Ditubuhkan pada 6 Ogos 1950
F2: : Di rumah Cikgu Mas / Muhammad Arif Ahmad
F3 : Di no.24 Jalan Harisson / Harisson Road Singapura
F4 : Seramai 19 orang penulis telah hadir pada pertemuan pertama tersebut
F5 : Pengerusi pertama yang telah dilantik bagi mengetuai ASAS 50
ialah Keris Mas.

Institusi penting 1 markah
Latarbelakang: Pilih 3 isi sahaja
1 isi = 1 markah
3 isi x 1 markah = 3 markah

b). Jelaskan tiga tujuan penubuhan institusi tersebut. [9]

F1 : Memperluaskan dan mempertinggikan martabat kesusasteraan dan
kebudayaan Melayu.

H1 : Ahli-ahli Asas 50 bersepakat untuk bersama-sama berjuang untuk
memperluas dan mempertinggikan status kesusasteraan dan kebudayaan
Melayu yang menjadi tunjang dan tulang belakang bangsa yang majmuk di
Tanah Melayu sekitar tahun 1950-an.
.
C1 : - mempelajari bidang karangan tentang sastera : seperti cerita, lakonan, buku,
rencana, pengetahuan, kebudayaan dan peradaban Melayu.
-mengubah dan mencipta perkara-perkara di atas yang mengandungi aliran
dan fikiran yang maju untuk disiarkan dan diterbitkan.
-mengatur dan mengadakan syarahan dan perdebatan tentang segala
lapangan sastera.
-menyatakan sebarang usaha karang-mengarang tentang bahasa dan sastera.

F2 : Melindungi hak-hak muslihat seluruh ahli dan pengarangnya.

H2 : Angkatan Sasterawan 50 juga mengariskan matlmatnya untuk menjaga dan
melindungi anggotanya dari segi undang-undang dan peraturan negara. Ahli-
ahli ASAS 50 akan mendapat perlindungan undang-undang dan hak yang
sewajarnya sebagai penulis atau pengarang.

C2 : -menentukan bayarang mengikut harga karangan yang dihasilkan.
-membantu sasterawan dalam menajukan cita-cita dan kewangan.
-memberi perlindungan di sisi undang-undang, jira tulisan ahli terkeluar dari
pada undang-undang.
-mempelajari undang-undang negeri yang berhubung dengan penerbitan.


F3 : Mengadakan pembaharuan dalam sastera tanpa melenyapkan yang lama.

H3 : Asas 50 juga mengariskan matlamat pertubuhannya di mana ahli-ahlinya akan
mengadakan dan menerima pembaharuan – pembaharuan dalam bidang
sastera dan bahasa selari dengan perkembangan zaman. Tetapi dalam hal yang
sama Asas 50 tidak akan menghapuskan khazanah dan langgam sastera lama
yang telah diwarisi demi untuk kemajuan sastera dan bahasa Melayu.

C3 : -memaju dan memperbaiki bahasa Melayu dalam penghasilan karya sastera.
-mengubah, mencipta, membasmi dan membina perkataan-perkataan untuk
memperkayakan bahasa dan sastera.


c). Huraikan empat sumbangan lazim institusi di atas. [12]

F1 :Penulis Angkatan ASAS 50 bergiat cergas dalam bidang penulisan sajak.

H1 : Sajak-sajak penulis ASAS 50 tersiar dalam akhbar dan majalah Hiburan,
Mutiara, Kencana, Utusan Zaman dan Mastika.
Sajak ASAS 50 membawa persoalan perjuangan kemerdekaan , nasib kaum
buruh, dan kemiskinan petani yang selari dengan slogannya ”Seni Untuk
Masyarakat”.
Penyajak ASAS 50 adalah Usman Awang(Tongkat Warrant) dan Masuri SN.

C1: Sajak ”Nelayan, Gadis Kuburan, Pak Utih, Nasib Buruh dan Ke Makam
Bonda” karya Usman Awang.
Antologi Puisi Baru, Awan Putih, Warna Suasana karya Masuri SN.

F2 :Penulis Angkatan ASAS 50 bergiat cergas dalam bidang penulisan cerpen.

H2 : Cerpen-cerpen penulis ASAS 50 tersiar dalam akhbar dan majalah Hiburan,
Juita,Mutiara, Mastika, Utusan Zaman .
Cerpen ASAS 50 membawa persoalan darurat , nasib kaum buruh, dan
ketidakadilan sosial yang selari dengan slogannya ”Seni Untuk Masyarakat”.
Cerpenis ASAS 50 adalah Keris Mas, Awa nil-Sarkam dan A. Samad Said.

C2 : Cerpen ASAS 50 Antologi Cerpen “ Mekar dan Segar dan Patah Tumbuh “ karya
Keris Mas.


F3 : Penulis Angkatan ASAS 50 bergiat cergas dalam bidang kritikan sastera.

H3 : Tulisan kritikan sastera ASAS 50 banyak tersiar dalam majalah Mastika dan
Utusan Zaman .
Penghasilan tulisan kritikan sastera ASAS 50 memperjuangkan slogan ”Seni
Untuk Masyarakat” dan fungsi kesusasteraan kepada masyarakat.
Berlaku polimek antara Asraf –”Seni Untuk Masyarakat ”dengan Hamzah –
”Seni Untuk Seni” menyebabkan Hamzah keluar dari ASAS 50.
Pengkritik ASAS 50 adalah Asraf, Keris Mas dan Hamzah.

C3: Tulisan kritikan Aasas 50 ”Mencari Pembaharuan Dalam Kesusasteraan Melayu”
dan ”Esei Sastera ASAS 50 ”(Antologi Esei Kritikan bersama) karya Araf.
”Asas Kebudayaan Kebangsaan (antologi bersama) dan ”Di sekitar Pemikiran
Kesusasteraan Malaysia 1957-1972 (antologi bersama) karya Keris Mas.

F4 : Penulis Angkatan ASAS 50 juga menceburi bidang penulisan novel.

H4 : Penulisan novel juga diceburi oleh penulis ASAS 50 walaupun tidak begitu cergas
dan popular.
Persoalan utama penulisan novel ASAS 50 ialah percintaan muda-mudi,
kemiskinan dan ketidak adilan sosial.
Penulis novel ASAS 50 adalah Rosmera dan Wijaya Mala (Abu Yazid Abidin)

C4 : Novel “Perempuan Berbaju Hijau, Melati Korban Cinta Suci, Pelukis Muda dan
Meja Bola” karya Rosmera.
Novel “ Mata Intan, Saka Kampung Gergasi , Muda Tak Sudah” karya Wijaya
Mala.

F5 : Penulis ASAS 50 juga menceburi bidang penulisan Bahasa.
H5 : Penulis ASAS 50 gigih berusaha bagi memperkembangkan dan mendaulatkan
bahasa Melayu di sekitar tahun 50-an.
Berhasil menjadikan tulisan rumi sebagai tulisan rasmi dengan tidak
melupakan tulisan jawi.
Tokoh bahasa ASAS 50 adalah Asraf

C5 : ASAS 50 menjayakan Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu I, II dan III.
Soalan 2:
a). maksud pendekatan sosiologi [4]

F1 : Karya sastera mempunyai hubungkait dengan masyarakat
F2 : Karya sastera adalah merupakan cerminan masyarakat


b). Huraikan maksud penerimaan kesusasteraan sebagai satu dokumen sosial [9]

F1 : Karya sastera adalah bayangan kehidupan sosial sesebuah
masyarakat/menggambarkan kehidupan sesebuah masyarakat.
H/C1 : Gambaran kehidupan masyarakat akan dikisahkan dengan sejelas dan
sehidup mungkin tentang peristiwa ataupun emosi dalam cereka ini dapat
dilihat sepertimana yang terdapat dalam cerpen Nagasaki karya Abdullah Hussein.

F2 : Sastera merakamkan peristiwa dan nilai masyarakat pada satu-satu
masa
H/C2 : Dapat dikisahkan latar tempat, masa dan keadaan satu-satu masyarakat
beserta tuntutan moral atau adab yang dianuti ketika itu.

F3 : Pandangan hidup yang terdapat dalam karya sastera dianggap
sama dengan pandangan masyarakat pada masa tersebut.
H/C3 : Dapat menggambarkan situasi yang sama dengan zaman Sebenar.
Karya sastera dapat dijadikan sumber atau maklumat Tentang keadaan masyarakat pada zaman tersebut. Contoh: Cerpen “Macam Gergaji Dua Mata”

F4 : Daripada karya dapat dicari maklumat / sumber tentang zaman
tersebut.
H/C4 : Dapat ditemui maklumat dan sumber berkaitan dengan sesuatu zaman dan
era yang menjadi perhatian dan tumpuan pengarang dalam sesebuah karya.

Pilih 3 isi sahaja
1 isi = 3 markah ( 2 markah fakta, 1 markah huraian/contoh)
3 isi x 3 markah = 9 markah

c). bagaimana peristiwa atau latarbelakang masyarakat dapat menjadi bahan bagi seseorang pengarang berkarya. [12]

F1 : Pengarang sebagai ahli masyarakat / Pengarang dapat pengalaman
dari masyarakat / kehidupan masyarakat yang dilalui sendiri oleh pengarangH/C1 : Menjadikan kehidupan masyarakat dan dirinya sebagai bahan untuk
pengarang berkarya. Contohnya novel saudagar Besar Dari Kuala Lumpur karya Keris Mas. (mana-mana karya sama ada moden atau tradisional diterima)

F2 : Sastera merakamkan kehidupan masyarakat kerana sastera itu
sendiri mengenai masyarakat / kehidupan masyarakat dijadikan isi cerita.
H/C2 : Kehidupan itu difahami dan direnungi, difikir, dan diimaginasikan oleh
pengarang untuk ditulis kembali dalam bentuk perkataan dan disusun menjadi ayat. Contohnya Sajak Warga Petani karya Dharmawijaya.

F3 : Penyusunan peristiwa dan pengalaman / Peristiwa disusun dan
dirancang dengan baik.
H/C3 : Ianya terancang dan dibangunkan dengan unsur-unsur sastera seperti
bahasa sastera, emosi, intelek, imaginasi dan teknik.

F4 ; Kehidupan yang dibawa masuk ke dalam karya itu telah melalui
proses tokok tambah. / kreativiti pengarang / imaginasi / kehendak pemikiran pengarang.
H/C4 : Telah disesuaikan dengan kehendak pengarang . Contoh, Drama Malam
Ini Penyu Menangis karya Dato Nordin Hassan.

F5 : Seorang pengarang tidak boleh menghasilkan karya dari imaginasi /
khayalan semata-mata.
H/C5 : Pengarang harus merujuk pada masyarakat / situasi yang berlaku dalam
masyarakat barulah karya sastera yang dihasilkan lebih realistik.

Pilih 3 isi sahaja
1 isi = 4 markah (2 markah fakta dan 2 markah huraian / contoh)
3 isi x 4 markah = 12 markah.

SAJAK
v Sajak mengungkapkan perasaan & pemikiran penyair secara imaginative dan disusun dengan menumpukan semua kekuatan bahasa, serta bentuk luaran dan bentuk dalaman.
TEMA SAJAK
v Tema ialah persoalan pokok yang hendak disampaikan oleh penyair.
CONTOH TEMA :
v Tema diri: berdasarkan pengalaman diri.
v Tema cinta: cinta akan kekasih, ibu bapa, tanah air, bangsa dan negara.
v Tema masyarakat: memaparkan simpati dan nasib masyarakatnya di samping saranan penyajak tentang langkah-langkah mengatasinya.
v Tema alam: gambaran alam seperti keindahan dan pencemaran alam.
v Tema semangat perjuangan / nasionalisme: semnagat pahlawan negara
v Tema ketuhanan & keagamaan: soal kesedihan, kematian, kesedaran dan sebagainya.
BENTUK
v Bentuk dalaman: membawa sifat yang lebih abstrak, iaitu cara persembahan perasaan dan pemikiran.
v Bentuk luaran: sifat-sifat binaan yang dapat dilihat dengan jelas termasuk susunan baris dalam rangkap, susunan atau jumlah perkataan dalam baris dan susunan rima di hujung baris dalam rangkap.
v Bagi puisi Melayu tradisional, sifat-sifat tersebut terbina dengan susunan yang tetap tetapi puisi Melayu moden sebaliknya.
v Sajak terikat: bercirikan puisi Melayu tradisional seperti pantun dan syair
v Sajak bebas: tidak lagi menepati ciri-ciri puisi Melayu tradisional daripada segi pembinaan aspek bentuk.
v Sajak separuh bebas: ada antara rangkapnya yang terikat dan ada yang bebas daripada ikatan puisi Melayu tradisional.
NADA
v Nada ialah alunan lembut, keras, rendah atau tinggi yang terhasil daripada pelbagai jenis bunyi dalam sesebuah sajak yang berhubung erat dengan perasaan, pemikiran dan sikap penyair yang diungkapkan dalam puisinya.
v Nada juga berhubung rapat dengan tema, persoalan, rima, jenis dan bentuk sesebuah puisi itu.
CONTOH-CONTOH NADA :
v Nada melankolik: nada murung yang menggambarkan suasana hati yang sedih. Tekanan suara lebih rendah dan perlahan serta sesuai untuk puisi yang bertemakan penderitaan, kehampaan dan kerinduan.
v Nada romantik: menggambarkan suasana hati yang tenang dan menyenangkan. Tekanan suara agak tinggi dan diselangi oleh tekanan suara rendah dan perlahan. Sesuai untuk puisi yang bertemakan peristiwa indah dan menggembirakan.
v Nada patriotik: menggambarkan suasana hati yang penuh bersemangat. Tekanan suara lebih tinggi, pantas atau cepat. Sesuai untuk puisi yang bertemakan perjuangan, bercita-cita tinggi, besar dan mulia.
v Nada sinis: menggambarkan suasana hati yang kurang senang. Tekanan suara agak rendah dan perlahan, iaitu bersesuaian dengan puisi yang bertemakan hal yang tidak disukai atau kurang dipersetujui.(Sindiran yang Tajam)
v Nada protes: menggambarkan suasana hati yang penuh pertentangan atau pemberontakan. Tekanan suara lebih tinggi dan pantas. Sesuai untuk puisi yang bertemakan ketidakadilan dan ketajaman. (tidak setuju)
BUNYI
v Keindahannya terlaksana melalui kata atau rangkai kata yang dipilih, teratur dan berfungsi dalam keseluruhan sajak tersebut.
v Irama: alunan lembut dan keras bunyi yang berulang secara teratur, imbangan kata dalam baris, dan panjang pendek baris sebuah sajak yang baik.
v Rima: menambah kerapian bentuk dan memperkaya kesan muzik bahasa. Pengulangan bunyi vokal dalam baris yang sama dikenali sebagai asonansi. Pengulangan bunyi konsonan dalam satu baris pula dikenali sebagai aliterasi.
IMEJ
v Merupakan kesan gambaran yang timbul daripada penggunaan kata, ungkapan dan ayat dalam sesebuah puisi yang membantu pembaca mendekati dan menyelami pengalaman penyair.
v Himpunan imej yang banyak dalam sajak dipanggil imejan.
SIMBOL
v Ialah kata-kata tertentu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu di luar erti kata-kata itu sendiri.
GAYA BAHASA
v Bahasa digunakan untuk memindahkan perasaan dan pemikiran penyair.
v Bahasa yang ekonomis datang daripada pembentukan baris-baris yang ringkas dan penggunaan kata yang terbatas, tetapi padat mendukung makna.
v Bahasa puisi bersifat konotasi, iaitu mempunyai makna kebih daripada satu, kaya, jauh dan luas pengertiannya. Bahasa denotasi pula mempunyai makna yang khusus seperti di dalam kamus.
GAYA PERBANDINGAN
v SIMILE
- membandingkan sesuatu keadaan, suasana atau benda lain. Setiap benda perbandingannya diikuti oleh kata-kata seperti, bagai, laksana atau umpama.
v METAFORA
- membandingkan sesuatu benda dengan benda lain yang tidak jelas bentuk perbandingannya kerana dibuat secara langsung. Umumnya ia terdiri daripada dua perkataan, satu perkataan abstrak dan satu perkataan konkrit.
v PERSONIFIKASI
- sesuatu benda, keadaan atau peristiwa yang diberikan perbandingannya dengan sifat manusia. Disebut juga pengorangan.
v HIPERBOLA
- gaya perbandingan yang menggantikan sesuatu kata dengan kata yang lain di mana kesan penggantiannya memperlihatkan gambaran perbandingan secara berlebih-lebihan.
GAYA PENEGASAN
v PENGULANGAN
- termasuk pengulangan kata, ungkapan, baris dan rangkap
- tiga tujuan dan kesannya:
a) menimbulkan irama untuk mengindahkan pendengaran
b) menegaskan maksud tertentu
c) menarik perhatian pendengar
- Anafora: pengulangan sesuatu kata yang diletakkan pada awal baris.
- Epifora: pengulangan sesuatu kata yang diletakkan pada akhir baris
- Simplok: pengulangan sesuatu kata pada awal, tengah atau akhir kalimat.
- Inversi: pembalikan kata, frasa atau rangka kata
GAYA PERTENTANGAN
v PARADOKS
- pembentukan atau penyusunan kata-kata yang memberikan kesan gambarannya bertentangan dengan kenyataan.
v IRONI

- bermaksud sindiran (satu-satu yang berlainan dengan realiti atau pertentangan dengan sebenarnya) cemuhan atau ejekan.

Blog kesusasteraan Melayu Moden tumpuan khas pada STPM ini bertujuan untuk membantu para guru dan para pelajar yang mengambil mata pelajaran ini diperingkat STPM. Bahan-bahan yang dikongsikan dalam blog ini adalah merupakan hasil usaha gigih saya selama hampir tujuh tahun bergelumang dengan mata pelajaran ini sehingga saya diangkat menjawat jawatan guru pakar dalam mata pelajaran ini. Alhamdullilah bahan-bahan yang telah saya hasilkan akan dapat dimanfaatkan bersama.

  1. Nilai

a. Kemanusiaan

b. Kemasyarakatan

c. Keagamaan / Moral

  1. Latar

LATAR memainkan peranan utama dalam memberi suasana kepada peritiwa-peristiwa dan watak-watak yang terdapat dalam sebuah cerita. Latar mungkin wujud dalam bentuk fizikal seperti sebuah kamar, sebuah negeri, atau tempat-tempat tertentu.

a. Tempat : Iaitu lokasi /tempat sesuatu peristiwa itu berlaku

b. Masa /Suasana : Iaitu bila ( zaman / musim ) sesuatu peristiwa itu berlaku

c. Masyarakat / Keadaan : Suasana umum disekeliling kehidupan watak-watak seperti agama, emosi, mental, serta kemasyarakatan dari watak-watak tersebut. Watak yang digambarkan sebagai manusia yang resah / tidak tenteram emosinya akan dapat menyakinkan pembaca akan segala sikap dan tindak-tanduk dalam cerita.

(sumber GLOSARI Istilah Sastera, hal 179)

  1. Plot dan Peristiwa

Dalam cereka atau drama, plot ialah sesuatu yang menghubungkan antara peristiwa-peristiwa dalam cerita (jalinan cerita / rentetan peristiwa ) yang rapat pertaliannya dengan gerak laku lahiriah dan bathiniah watak dalam cerita. Setiap peristiwa dan gerak laku lahiriah dan batiniah watak. Setiap peristiwa dari awal hingga akhir berlaku berdasarkan kepada hukum sebab dan akibat. Dalam alam realiti/alam nyata setiap peristiwa berlaku secara terperinci / tersusun dan kronologi, tetapi dalam pembinaan plot , pengarang berhak menyusun peristiwa mengikut fantasi atau citarasa /kemahuan pengarang sendiri

a. EKSPOSISI iaitu permulaan plot – pengenalan watak . akibat perhubungan watak ,timbul pertikaian atau konflik

b. KOMPLIKASI iaitu pertengahan cerita – konflik semakin rumit.

c. KONFLIKS

Pertentangan @ perjuangan yang timbul daripada keadaan saling bertindak antara dua kuasa yang berlawanan dalam plot sesebuah cerita. Konflik menimbulkan unsur-unsur ketegangan yang menarik perhatian pembaca

(sumber GLOSARI Istilah Sastera,hal 157)

Konflik terbahagi kepada 5 jenis

1. Konflik dalam diri

2. Konflik dengan watak lain

3. Konfilk dengan masyarakat

4. Konflik dengan unsur alam

5. Konflik dengan nasib dan taqdir

d. KLIMAKS iaitu perumitan /pertentangan / konfliks yang sudah memuncak – konsentrasi yang maksima / detik ketegangan akhir pada konflik. Ini merupakan bahagian yang paling menarik minat pembaca di mana mereka akan memberi tindak balas emosi yang terkuat terhadap kedudukan cerita. Dalam struktur dramatik, klimaks terletak pada titik perubahan aksi naik bertukar menjadi aksi menurun

(sumber GLOSARI Istilah Sastera,hal 145 & 256)

e. PELERAIAN – merupakan peringkat akhir dalam pembinaan plot. Pertemuan peleraian cerita adalah sebagai akibat yang diperolehi dari konflik, dilaksanakan pengarang dalam berbagai-bagai resolusi tertentu. Perkembangan ini adalah lanjutan dari klimaks atau dipanggil anti klimaks. Di sini nasib watak akan ditentukan . Terdapat pelbagai situasi peleraian di mana ada pengarang yang menentukan nasib watak-watak dan terdapat juga pengarang memberikan hak kepada pembaca untuk meleraikan sendiri nasib watak-watak dalam sesebuah karya.

(sumber GLOSARI Istilah Sastera,hal 238 & 256)

SURPRISE – Penyelesaian yang berlainan dari apa yang difikir oleh pembaca

Plot terbahagi kepada dua

a. Plot Kronologi- ikut urutan masa

b. Plot tidak kronologi – tidak ikut urutan masa

4. Watak dan Perwatakan

Berfungsi mengembangkan tema dan persoalan. Dari watak-watak muncul semua peristiwa. Peristiwa terjadi kesan dari sabab dan akibat ( cause and effect) – seterusnya wujudnya lpot. Pengarang boleh menghidupkan watak melalui aksi dan derak laku watak dengan menggunakan bahasa / gambaran hingga dapat menghidupkan watak sebagai realiti. Watak dalam karya adalah manusia yang bergelut dengan masalah-masalah seperti juga watak dan perwatakan manusia di luar karya

a. Jenis Watak

i. Watak Protagonis

Merupakan watak yang memainkan peranan penting / utama dari awal hingga akhir cerita. Tidak semestinya watak protagonis wira yang baik, watak jahat juga boleh menjadi watak utama jika pengarang mementingkannya daripada watak-watak lain

ii. Watak Antagonis

Watak yang menjadi penentang kepada watak protagonis

iii. Watak Bundar

Mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasa, unsure-unsur fizikalnya, psikologi dan unsur kemasyarakatan. Ia lebih menyakinkan atau lebih tepat dengan sifat-sifat manusia dalam kehidupan sehari-harian. Seseorang wira juga ada kelemahan-kelemahan seperti sifat-sifat cemburu, yakin pada diri dan sebagainya

(sumber GLOSARI Istilah Sastera,hal 352)

iv. Watak Pipih

Watak yang tidak berkembang dan berbeza dengan watak bundar. Dikenali sebagai watak sampingan, bukan penggerak cerita, bukan watak utama /penting

v. Watak Dinamik

Watak yang berubah-ubah dan berkembang mengikut kesesuaian atau keperluan tertentu, samada dari segi psikologi, tingkah laku ( aksi dan reaksi ) akibat dari persekitaran atau kesan dari rentetan plot . Fungsinya

· Untuk mengembangkan plot

· Mewujudkan perubahan sikap /sifat watak lain

· Merubah latar dan suasana

· Menonjolkan perwatakan protagonis

vi. Watak Statik

Bertentangan dengan watak dinamik – iaitu watak yang tidak mengalami perubahan dalam menghadapi dugaan dan tidak dapat diubah oleh persekitaran atau fikirannya tidak berkembang dari mula cerita hingga ke akhirnya

b. Peranan Watak

c. Perwatakan

i. Latar dan sejarah watak

ii. Sifat Dalaman

iii. Sifat Luaran

Eksposisi


  1. Tema dan persoalan

TEMA – Idea atau persoalan pokok atau idea yang mengawal sesebuah karya sastera. Dalam karya prosa yang bukan cereka, tema mungkin dianggap sebagai persoalan umum dalam perbincangan, bahan karangan ataupun yang disebut tesis.

(sumber GLOSARI Istilah Sastera)

Merupakan gagasan /pemikiran utama / pandangan / sikap / kritikan / falasafah / serta perbincangan seseorang penulis. Tema boleh berupa apa sahaja, seperti peperangan, cinta, kemiskinan, kekecewaan, dan lain-lain. Tema akan dirasai oleh pembaca setelah selesai membaca sesebuah novel.

PERSOALAN - merupakan isu-isu kecil @ sampingan yang diketengahkan oleh pengarang untuk mendokong tema. Ianya hadir bersama rentetan peristiwa/ plot

UNSUR KELEVANAN - bermaksud mempunyai hubungan dan kaitan @ pertalian dengan topic yang dibincangkan oleh pengarang. Latar masa menjadi pengukur menentukan samada gagasan pemikiran pengarang relevan atau tidak dengan masa sesuatu karya itu dihasilkan. Contohnya novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur yang ditulis tahun 1980-an dianggap relevan dengan isu semasa pada tahun itu seperti

MAKNA HARAFIAH : Makna yang dikesan/ dirasai secara langsung dari karya yang dibaca. Disebut juga makna tersurat

MAKNA TERSIRAT: Makna yang terselindung/ tersembunyi disebalik tema dan persoalan. Dalam sesebuah karya memang terdapat kedua-dua makna ini. Untuk mengesan makna tersirat lebih susah daripada mengesan makna tersirat kerana pembaca terpaksa berfikir dan menduga-duga maknanya. Belum pasti apa yang diduga pembaca sama dengan pemikiran pengarang